fbpx
Dé voordelen van ouderbetrokkenheid op school
15 juli 2021
Pak jij de werving van nieuwe leerlingen ook online en ‘live’ op?
13 oktober 2021

Ouderbetrokkenheid in Coronatijd: zenden werkt niet meer, contact wel

Door het Coronavirus mogen de ouders sinds september 2021 de school weer een beetje binnenkomen. Daarvoor was dat helemaal niet de bedoeling, waardoor de directeuren en teamleden het contact een beetje kwijt waren. Als reactie hebben schoolteams soms de neiging om steeds meer informatie te sturen. En ja, er is natuurlijk ook veel informatie om te delen. Door steeds veranderende richtlijnen is het belangrijk om die over te brengen aan de ouders, zodat zij hun kind kunnen inlichten en voorbereiden. Maar waar gaat het eigenlijk om bij ouderbetrokkenheid? En hoe kun je ouderbetrokkenheid in Coronatijd vormgeven?

Een relatie bouwen

Steeds meer blijkt dat ouderbetrokkenheid iets anders is dan het zo goed mogelijk informeren van ouders. En de kracht zit ‘m in het begin van het jaar. Door een adaptief startgesprek met de leerkracht en het kind meteen na de zomervakantie leg je een stevige relationele basis. Dat is iets anders dan een ‘omgekeerd oudergesprek’ wat veel scholen van een startgesprek hebben gemaakt. Dan gaat het nog steeds om informeren, maar dan door de ouders. Wie meer wil weten over wat een ‘adaptief startgesprek’ inhoudt kan zich verdiepen in dit artikel

Het contact wordt zo gelegd en de lijntjes worden korter gemaakt. Dit werkt goed voor alle partijen:  ouders voelen zich gezien, gehoord en erkend in hun rol, de leerkracht ervaart een zeer waardevol contact op basis van vertrouwen. Het kind profiteert het meest, omdat de ouders en de leerkracht samen optrekken.

Door de Coronacrisis was en is het contact leggen en onderhouden lastiger. Ouders hebben soms zelf (nog steeds) te maken met zorgen en ook met rouw over het verlies van geliefden, werk of perspectief. Daardoor kunnen ze niet zo actief reageren als scholen gewend zijn van hen.

In interviews met ouders merkten we dat zij het enorm waarderen dat schoolteams alle moeite doen om de afgelopen periode hoe dan ook contact te hebben. Ouders missen weliswaar fysiek schoolbezoek, maar waarderen dat de leerkracht er alles aan doet om contact te maken. Ook blijkt een online startgesprek dan ineens een (second best) oplossing, als er maar contact is.

Wat praktijkvoorbeelden

Wanneer je het persoonlijke contact groepsgewijs weer wilt verstevigen, zijn dit leuke suggesties. Negen voorbeelden van allerlei schoolteams ter inspiratie.

1. Koffie- of theeochtend op school per klas

De leerkracht is op het schoolplein aanwezig en na het brengen kunnen ouders (op schema en per klas) een kop koffie of thee drinken en onderwijl hun vragen stellen aan de leerkracht. Dit werkt zeker drempelverlagend.

2. Picknick op het schoolplein

Soortgelijk initiatief, waarbij ouders de andere ouders en hun kinderen uit de klas ontmoeten.

3. Wie zit er in de klas?
Laat de kinderen met hun ouders een kort filmpje met hun telefoon maken om zichzelf voor te stellen. De leerkracht zelf ook. De filmpjes worden – met toestemming – binnen de klas gedeeld.

4. Filmpje maken in de klas of school van de dag

De leerkracht maakt gedurende de dag een filmpje van diverse activiteiten. De ouders krijgen zo een inkijkje in de dag van hun kind. Daardoor kunnen ouders makkelijker in gesprek komen met hun kind.

5.  Presenteren

Laat kinderen iets presenteren (bijvoorbeeld de afsluiting van een project) en maak ook daar een kort filmpje of wat foto’s van die ouders met hun kinderen kunnen bekijken. Ouders raken zo betrokken op wat hun kinderen doen op school, zonder dat het thuis om huiswerk maken gaat waarbij ouders vooral moeten controleren en stimuleren. Wanneer kinderen enthousiast aan hun ouders vertellen wat ze doen op de foto’s of filmfragmenten, speelt een eventuele taalbarrière ook nauwelijks een rol.

6. Lief en leed

Laat een ouder (bijvoorbeeld de klassenouder) een lief- en leedpotje onder ouders binnen de groep organiseren. Op een school waar men dit deed, werd de groep ouders om de kinderen heen hechter en kregen ouders bij van ziekte, geboorte enzovoort bezoek van een andere ouder. Elkaar en elkaars kinderen kennen zorgt voor omzien naar elkaar en meer samen verantwoordelijk zijn.

7.Een (online) vragenuurtje

Wanneer je merkt dat er onrust is onder de ouders, je veel dezelfde vragen krijgt of als je gewoon een open contact met de ouders van een bepaalde groep wilt creëren, kun je een (online) vragenuurtje instellen. Tijdens dit vragenuurtje kom je in een open gesprek met de ouders over onderwerpen of situaties. 
Wees hierin wel heel duidelijk over de regels. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk om over persoonlijke situaties of leerlingen specifiek te praten. Dat kan beter in een apart contact.

8. Organiseer een (online) ouderavond
Vraag ouders om met een thema of onderwerp te komen voor een (online) ouderavond.
Deel tijdens de online ouderavond veel kennis over het thema. Breek het eventueel op in aparte workshops, zodat ouders daarop kunnen inschrijven en in een ‘break-out room’ deel kunnen nemen. Meet de mate van betrokkenheid niet af aan het aantal ouders dat meedoet. Het gaat hierbij om ouders die hier behoefte aan hebben. Doen er vijf ouders mee, dan is er 100% opkomst van deze vijf ouders.

9. Telefonisch contact

Blijf ouders juist nu actief uitnodigen om bij vragen of problemen telefonisch contact op te nemen. Je kunt dan snel in gesprek met de ouders, waardoor een probleem niet groter hoeft te worden, maar juist direct opgelost kan worden.

Auteurs

Jozet Niehof en Peter de Vries schreven deze blog samen, ieder vanuit de eigen expertise. ​
Jozet Niehof is communicatieprofessional voor het onderwijs (www.jozet.nl)
Peter de Vries is expert ouderbetrokkenheid (www.peterdevries.nu)

Wil je mijn blog delen, heel graag! Wil je mij toevoegen aan je netwerk: altijd interessant en leuk!