fbpx
Hoe vergroot je de ouderbetrokkenheid?
10 februari 2022
Wat vertelt je huisstijl over je school?
24 februari 2022

Hoe laat jij de ouders weer toe in school?

Na 2 jaar coronamaatregelen, lockdowns, quarantaines van leerkrachten en hele klassen is het nu zover, dat we de Coronamaatregelen weer los kunnen gaan laten. Ik vind het zelf maar raar, dat we straks weer ‘gewoon’ kunnen gaan leven en met elkaar om kunnen gaan. Dat betekent ook wel weer wat voor jouw school. Want hield je de ouders buiten in verband met eventuele besmettingen, is het na de voorjaarsvakantie weer toegestaan dat ouders de school in kunnen.
Hoe gaan je team en jij daarmee om? Ik heb de afgelopen periode ook vaak genoeg gehoord, dat het nu een relaxte start van de dag is als ouders buiten moeten blijven. Sommige directeuren gaven al aan dat ze het zo wilden laten.

Contact met de ouder

Ouders zijn onmisbaar voor de leerkracht en de leerkracht voor de ouder, dat is de afgelopen 2 jaar wel duidelijk geworden.
Door goed te overleggen, doe je het écht samen. Dat is belangrijk voor het kind en prettig voor de volwassenen. Het is belangrijk om die positieve ‘vibe’ vast te houden en het gevoel dat je het samen doet verder te voeden.

Wanneer je het belangrijk vindt om de rust te bewaren in school en ervoor kiest om de ouders buiten te laten, kun je kiezen voor de volgende zaken om de ouders toch in de school te laten (maar dan op een afgesproken moment en niet altijd):
– Een ‘welkom terug’ inloopochtend direct na de vakantie.
– Een ochtend meedraaien op school (kan 1x per kwartaal of per half jaar).
– Informatie avond organiseren over de aanpak van school. Wat is er de afgelopen 2 jaar veranderd? Wat heeft Corona
ons voor inzichten in het onderwijs/organisatie van onderwijs/aanpak lessen gebracht?
– Koffie ochtenden in de ouderkamer organiseren.

Waarschijnlijk heb je zelf ook nog wel aardig wat ideeën hierover.

Foto door Priscilla du Preez

Samen met ouders

Je wilt de ouders nauw betrokken houden bij het onderwijs aan hun kind(eren) en de procedures, die mee blijven bewegen met de adviezen rond het Coronavirus. Om dat goed en ook makkelijker te realiseren, is het belangrijk om de ouders duidelijk en uitgebreid te blijven informeren. En misschien zijn er nog wel zaken, die ouders wel willen bespreken, maar nooit aan toe kwamen door de regels. Dan is het belangrijk om actief contact te leggen.    

  • Zorg dat je als directeur goed bereikbaar bent voor vragen van ouders.
  • Maak de drempel zo laag mogelijk en biedt duidelijke en goede mogelijkheden aan voor overleg op afstand of persoonlijk.
  • Informeer ouders via verschillende middelen (nieuwsbrief, App, website en (eventueel) een losse brief).
  • Stel als leerkracht een plan op voor het bellen of persoonlijk spreken van de ouders, zodat je alle ouders binnenkort een keer spreekt. Dan kun je ook van hun kant horen hoe de afgelopen periode is gegaan.
  • Wees duidelijk over de contactmogelijkheden met de leerkracht, zodat de ouders precies weten wanneer ze iets kunnen afstemmen met de leerkracht.
  • Zijn er vragen of onduidelijkheden, ga daar dan direct op in en los het op. Wanneer ouders langere tijd met onvrede rond lopen, bouwt het op en de frustratie zoekt een uitweg. Dat kun je maar beter voor zijn, waardoor je normale en opbouwende gesprekken hebt met ouders.

Delen > graag!

Ken jij iemand binnen je netwerk die iets heeft aan deze informatie, dan kun je hem/haar attenderen op deze website. Natuurlijk kun je ook deze blog doorsturen.


Wil je zelf meer van mijn blogs lezen, dan kun je je abonneren op mijn lijst. Je vindt hem hier: https://bit.ly/3dcKkWu.
Je ontvangt iedere week een nieuwe blog in je mailbox. Wees welkom!