Crisiscommunicatie: ben jij er op voorbereid?
12 oktober 2017
Manage de verwachtingen van de ouders
13 november 2017

Waarom is goede communicatie zo belangrijk voor een school?

Het is heel belangrijk voor scholen om duidelijk en transparant te communiceren. Je kunt op die manier zelf actief je school met haar pluspunten en onderscheidende factoren onder de aandacht brengen van een breder publiek. En in dat bredere publiek bevinden zich je nieuwe klanten. Mensen, die op dit moment nog geen kinderen hebben of net ouder geworden zijn. En natuurlijk wil je graag dat deze jonge, toekomstige ouders weten dat je school er is en wat jouw school voor hun kind kan betekenen.

Jonge, toekomstige ouders bereiken

Je bereikt deze doelgroep via allerlei kanalen: een duidelijk naambord aan het pand, je schoolpand en schoolplein zelf, de website, de folder bij de bibliotheek, berichten in de lokale media, berichten via sociale media én de ouders, die nu een kind op jouw school hebben. Deze doelgroep is zéér belangrijk. Want als zij tevreden zijn, dan vertellen ze dat als ernaar gevraagd wordt. Zijn ze ontevreden, dan vertellen ze dat ook, maar dan aan heel veel mensen!

Ouders vinden hun kind en de ontwikkeling van hun kind uiteraard heel belangrijk. Hun kind is alles voor hen. Weten wat de ontwikkelingen op de school van hun kind zijn, staat daarom bovenaan hun lijstje. Daar zijn ze zich niet altijd van bewust, maar dat is wel een behoefte. Je kunt hier goed op in spelen. Wees transparant in uw communicatie. Maak de drempel laag om met vragen bij de leerkracht of bij jou langs te komen. Hou ouders actief op de hoogte en informeer ze ook van de voortgang of stagnering van de nieuwe ontwikkelingen. Wanneer je dat niet doet, creëer je (afhankelijk van het onderwerp) wellicht onrust of onvrede onder de ouders.

Alleen zenden is niet voldoende meer

Door alle technische mogelijkheden van de sociale media, zijn mensen eraan gewend geraakt dat ze overal op kunnen reageren. Dus wanneer je vanuit de school alleen een belangrijk bericht in de nieuwsbrief of via een persoonlijke brief verspreidt en geen reactiemogelijkheid biedt, is dit niet genoeg. Beter zou het zijn om een informatiebijeenkomst te beleggen, waar je het nieuws verteld en dan vraagt om reacties van de ouders. Veel directeuren vinden dit eng en zijn bang, dat ze het antwoord op een vraag niet weten. Mijn advies is dan: als je ergens geen antwoord op hebt, kan je dat gewoon vertellen. Soms is het gewoon zo dat dingen nog niet helder zijn. En aangeven, dat je geen antwoord hebt, is ook een antwoord!

Tips voor transparante en duidelijke communicatie

Om echt transparant en duidelijk te communiceren, moet je een aantal zaken in de gaten houden.

  1. Licht de aanleiding/geschiedenis kort toe en geef vervolgens de nieuwste ontwikkelingen weer.
  2. Hou ouders regelmatig en volledig op de hoogte via de nieuwsbrief of een gewone brief.
  3. Organiseer een informatiebijeenkomst, wanneer de impact van een ontwikkeling of de stemming onder de ouders hierom vraagt. Let hiervoor goed op signalen van de ouders.
  4. Maak de drempel lager door de ouders uit te nodigen om langs te komen met vragen of opmerkingen.
  5. Vraag zelf actief onder ouders na of een belangrijk bericht is gelezen en begrepen.

Over Jozet

Jozet is het communicatieadviesbureau van Jozet Niehof. Ik ben communicatieadviseur én moeder van twee prachtige meiden. Doordat mijn oudste dochter niet mee kon komen op de lagere school, heb ik de overgang naar het speciaal onderwijs van dichtbij meegemaakt. En daarna de bloei gezien bij mijn kind, die weer op de juiste plek zit en zich weer kan ontwikkelen.

Dat is ook de reden, waarom ik scholen wil helpen bij duidelijke communicatie, waar de sterke punten duidelijk uit naar voren komen. Dan trekt de school voldoende nieuwe leerlingen aan en kan zich bezighouden met het geven van goed onderwijs. Daardoor kunnen de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en dat is mijn missie!