fbpx
Deel het verhaal altijd vanuit de missie en visie
4 oktober 2022
Wat vinden ouders belangrijk op een school?
4 november 2022

Wat willen ouders weten bij schoolkeuze?

Ouders van jonge kinderen kennen hun kind en vormen een lijstje met criteria in hun hoofd. Criteria, waaraan de school moet voldoen. Wanneer mensen hun zoektocht online starten, kunnen ze zoeken op scholen, die in de buurt zitten. Op de site ‘Scholen op de kaart’ kunnen ze scholen ook onderling vergelijken. Ook op de website https://bit.ly/3CEk2dn van Ouders en Onderwijs vind je een checklist, die ouders kunnen gebruiken om een school te kiezen voor hun kind. Hier komen allerlei aspecten aan bod, variërend van wat voor onderwijs een school geeft, schooltijden tot aan de samenstelling van het team. 

Foto door J. Kelly

Weet jij wat ouders willen weten?

Als je weet wat ouders willen weten, kun je hier rekening mee houden met je vermelding op ‘Scholen op de Kaart’ en op je website. Maar hoe kom je daarachter?

1. Denk je in aan wat voor informatie je zelf als ouder van een jong kind behoefte zou hebben.
Dit is een uitgangspunt, dat ik heel vaak tegenkom. Tegelijk is het ook een gevaarlijk uitgangspunt, omdat je onbewust meeneemt wat je allemaal al weet van het onderwijs. Daardoor zie je niet wat voor informatie ouders van jonge kinderen nodig hebben. En mis je welke informatie ouders interesseert en hen juist beweegt om op jouw school te komen kijken.

2. Bekijk de checklist van Ouders en Onderwijs https://bit.ly/3CEk2dn en bekijk of alle informatie op je site voorkomt. Kunnen ouders informatie vinden in begrijpelijke taal over het onderwijs, schooltijden, samenstelling van het team, samenwerking met externe partijen voor bijvoorbeeld zorg of opvang, et cetera?

3. Vraag het na bij ouders van jonge kinderen. Tijdens het kennismakingsgesprek kun je navragen of ze voldoende informatie hebben gevonden op de website, social media of elders om hen een beeld te geven van de school. Vraag vooral ook of dat beeld overeenkomt met wat ze hebben gezien tijdens de rondleiding. En vraag waarom ze nieuwsgierig genoeg zijn naar de school om langs te komen. Missen ze nog informatie?

Wanneer je dit bij ieder kennismakingsgesprek doet en hier ook notities van maakt, krijg je langzamerhand een breder beeld van de informatie die ouders nodig hebben. Uiteraard verzamel je eerst minimaal 10 meningen, doe je alles op een hoop en haal je eruit wat het meest opvallend is. Op basis hiervan kun jij de informatie op je website, Scholen op de Kaart en social media aanpassen. Dan sluit het beter aan op wat ouders willen weten.

4. Doe onderzoek onder de ouders van de kleutergroepen. Stuur hen een vragenlijst en verzamel de reacties. Omdat het voor hen nog niet zo lang geleden is, zijn deze reacties betrouwbaar en kun je hier wat mee om de informatie te verbeteren. Ook hier zorg je dat je meerdere reacties hebt, zodat je een gemiddelde eruit kunt halen. Anders ben je bij iedere mening dingen aan het veranderen en dat is niet de bedoeling.

Het beste is om de punten 2, 3 en 4 te combineren voor het meest volledige resultaat. Dan heb je goed zicht op wat ouders voor informatie van je nodig hebben om te kiezen voor jouw school.

Foto door Paul Skorupskas

Frisse blik op je school

En wil je een heel goed onderzoek, vraag mij dan om de sterke punten van je school te achterhalen. Ik leef me in in de ouders met jonge kinderen en kijk naar je uitingen. In het gesprek met jou zie ik al snel wat ouders aan zal spreken binnen jouw school. Toch onderzoek ik dit uitgebreid en kijk hoe de scholen in de buurt zich op deze punten positioneren. Uiteraard bespreek ik de opvallendste resultaten van het onderzoek ook met ouders en het MT van school. Dan weten we zeker dat we die punten te pakken hebben, die ouders aanspreken. En die punten vertalen we desgewenst voor je in aantrekkelijke en aansprekende communicatiemiddelen, waar jij mee aan de slag kunt.

Ik kom graag vrijblijvend langs, dus stuur me een bericht via jozet@jozet.nl.

Delen > graag!

Ken jij iemand binnen je netwerk die iets heeft aan deze informatie, dan kun je hem/haar attenderen op deze website. Natuurlijk kun je ook deze blog doorsturen. Alvast hartelijk dank!