Wat breng ik mee?

Ik heb al 24 allround ervaring in de communicatie, van adviseren en meedenken over visie, missie en strategie tot aan het schrijven van communicatieplannen en het ontwikkelen en realiseren van de middelen zelf, zowel off- als online. Ook heb ik veel ervaring met het schrijven en redigeren van teksten voor allerlei media: persberichten, websiteteksten en tekst voor social media. Ik ben gesprekspartner over beleid en strategie voor mijn opdrachtgevers (directeuren van scholen of bedrijven) en eerder in loondienst voor bestuurders/directeuren of mijn leidinggevende van de afdeling communicatie. Ik ben gewend om derden, zoals fotografen, vormgevers en reclamebureaus, aan te sturen in hun werkzaamheden voor mij. Ik geef daarbij aan wat de voorwaarden zijn en geef hen verder vrijheid om met een eigen invulling te komen binnen de voorwaarden. 

Kernwoorden die mij goed omschrijven: een aanpakker, sociaal, professioneel, gedreven en enthousiast. Ik kan prima zelfstandig én in teamverband werken. Ik maak me nieuwe materie snel eigen en vraag op een prettige manier door tot ik tot de kern kom. Hierbij kijk ik op een verfrissende manier naar communicatiestrategie en –beleid. Ik kan zaken goed analyseren en ik hou rekening met in- en externe factoren, die van invloed kunnen zijn op de organisatie en haar imago. Ik geef mijn mening en adviezen op een prettige manier. 

 

Opleidingen/cursussen

Online cursussen gevolgd op het gebied van Marketing en Online marketing.

Workshop Communicatieframe gevolgd van Betteke van Ruler.

HBO Marketing-communicatie B bij SRM (diploma in 2001)

Commercieel en Creatief schrijven bij ISBW (gevolgd in 1999) 

HBO Marketing-communicatie A bij SRM (diploma in 1998) 

HBO PR-Assistent bij Schoevers (diploma in 1995)

NGPR-A (diploma in 1993)

 

Werkervaring

feb 2011 - heden 

(eerst: 1 voor Communicatie) Jozet

Zelfstandig communicatieadviseur 

 

Voor diverse Stichtingen en scholen heb ik onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

Vaststellen positionering.

Opstellen van missie en visie. 

Verbetering naamsbekendheid. 

Opstellen van communicatiebeleidsplan.

Advisering aan directie/MT/medewerkers. 

Ontwikkeling en advisering nieuwe huisstijl. 

Ontwikkeling en advisering nieuwe huisstijl items. 

Ontwikkeling en advisering nieuwe website. 

Opstellen en redigeren van diverse teksten (off- en online). 

Briefen en aansturen derden bij vervaardigen communicatiemiddelen.

 

Per school mijn ondersteuning uitgebreider beschreven: 

OBS de Winde, Nootdorp

Deze school heeft advies nodig hoe zij zich het beste kan onderscheiden tussen de andere scholen. Tijdens een strategisch gesprek zijn een aantal mooie punten ontdekt, waarmee ik een mooi vervolgtraject kan inzetten voor deze school. 

Adviserend:

Onderzoeken hoe andere scholen zich positioneren en wat hun sterke punten zijn. 

Strategisch gesprek met directie, MT-leden en ouders om te achterhalen wat de sterke, onderscheidende punten van de school zijn. Ontdekken van de klantreis van de ouders en verwachtingen en wensen van deze doelgroep. 

Opstellen communicatieplan met advies over in te zetten middelen, Tone-of-Voice en te nemen stappen. 

 

SBO Laurentiusschool, Delft

Uitvoerend:

Voor deze school heb ik in 2 weken de teksten voor de schoolgids en het informatieboekje geredigeerd en laten vormgeven in een aantrekkelijke vormgeving. De doelgroepen van deze school zijn lager geschoold en daarmee is rekening gehouden in schrijfwijze en lengte van de teksten. 

 

Vlaardingse Dagschool Erasmus, Vlaardingen 

Adviserend en uitvoerend:

Voor deze school heb ik diverse opdrachten gedurende een aantal jaren mogen vervullen:

Adviseren van de directeur over te nemen stappen.

Schrijven tekst en laten vormgeven van een folder, kalender en website. Tevens de bouw van de website begeleiden (dus plan gemaakt, teksten geschreven en websitebouwer begeleidt). Daarna jaarlijks de kalender vormgeven. 

Opstellen nieuwsbrieven.

Teksten schrijven voor de schoolApp.

Teksten schrijven voor de nieuwste website (www.ikcerasmus.nl). 

Ik heb als vrijwilliger (school van mijn kinderen) 3 tot 4 jaar lang de persberichten geplaatst, waardoor de naamsbekendheid van deze school enorm verbeterde. 

 

CBS de Poort, Bleiswijk 

Adviserend, strategisch en uitvoerend:

Voor deze school heb ik een positioneringsgesprek met de directeur gehad, een communicatieplan geschreven en hieruit kwamen een folder en mini schoolgids voort. Deze heb ik beiden geredigeerd en vorm laten geven. De directeur heeft zelf de fotografie gedaan, waarop ik hem aanstuurde. 

 

KBS de Wilgenhoek, Berkel en Rodenrijs 

Adviserend, strategisch en uitvoerend:

De directeur van deze school had zelf een communicatieplan geschreven. Daar heb ik hem over geadviseerd. Ik heb een strategiegesprek gehouden op deze school met ouders en MT-leden over de sterke punten van de school. Dit vormde samen met het communicatieplan het uitgangspunt voor de teksten van de te schrijven folder. Fotograaf en vormgever briefen en aansturen. Teksten voor de website zijn geredigeerd in dezelfde tone-of-voice als de folder, zodat alle uitingen consequent zijn.

 

Ericaschool, Vlaardingen 

Uitvoerend:

Bij deze school waren een aantal teamleden bezig met een nieuwe website. Ik heb de teamleden ondersteund en geadviseerd over de indeling van de site. Ik heb de teksten geschreven en deze uiteindelijk ook geplaatst op de nieuwe website, evenals de foto’s. 

 

CBS Prins Johan Friso, Berkel en Rodenrijs

Deze school had één locatie, die te klein was. De locatie lag verstopt in de wijk tegen een grote katholieke school aan. De vraag van de klant was om die locatie te promoten en te zorgen dat meer leerlingen ingeschreven zouden worden voor die locatie. 

Strategisch, adviserend en uitvoerend:

Ik heb een positioneringsgesprek gehad met de directie en heb een communicatieplan opgesteld. Daaruit volgden een folder, minischoolgids en schoolgids. Ik heb ook de tekst van de site herschreven en geplaatst. Bovendien heb ik een reverse graffiticampagne opgezet, waarmee ik een speurtocht naar de desbetreffende locatie heb uitgezet. Voor deze opdracht huurde ik een fotograaf en vormgever in, die ik briefde en begeleidde. 

Uitvoerend:

Voor deze school mocht ik de schoolgids 2019-2023 weer herschrijven en laten vormgeven. Deze gids moest online beschikbaar zijn voor het nieuwe schooljaar, dus werd dit een korte en snelle klus. Binnen 1 maand is de klus geklaard en nog voor de zomervakantie stond de nieuwe schoolgids online.

 

Stichting Jongeren op Gezond Gewicht, Vlaardingen 

Ik ben al langere tijd verbonden aan deze stichting. Aan de ene kant doe ik veel vrijwilligerswerk, zoals het plaatsen van Facebookberichten, persberichten schrijven en kleinere opdrachtsen. Aan de andere kant krijg ik ook grotere opdrachten bij JOGG Vlaardingen.

Adviserend:

Communicatieplan schrijven met medewerker van JOGG. 

Uitvoerend: 

Twee maal tekst schrijven voor nieuwe website (3 jaar geleden en dit jaar) en website vullen (beide keren een opdracht van 2 weken).

Receptenboekje laten vormgeven met recepten en tips rondom duurzaamheid voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vlaardingen (opdracht van 3 weken).

 

Stichting Vlaardingen in Beweging, Vlaardingen

Uitvoerend: 

Tekst herschrijven voor nieuwe website en deze plaatsen op de website inclusief foto’s (opdracht van 2 weken).

 

IKC Startpunt en IKC Panta Rhei, Maassluis 

Deze scholen zijn ooit gefuseerd tot de Prinses Christina School. Toen deze scholen een Integraal Kind Centrum werden, moest ook de naam van de school aangepast worden. De scholen hebben onderzoek gedaan onder hun doelgroepen en kwamen tot de conclusie dat hun vorige namen nog een goede naamsbekendheid hadden. 

Strategisch, adviserend en uitvoerend:

Ik heb met MT van de scholen en de opvang een positioneringsgesprek gehad en een communicatieplan opgesteld met adviezen. Hierin werden alle middelen opgenomen, die ook aangepast of gemaakt moesten worden door de nieuwe huisstijl. Ik heb de teksten geschreven voor de persberichten, folders en de teksten voor de websites. Daarnaast diverse andere middelen vormgegeven, zoals een kalender, spandoek aan de school en bewegwijzering. 

 

Prins Mauritsschool, De Lier

Strategisch en adviserend:

Managementteamleden helpen bij het formuleren van missie en visie. De geformuleerde missie en visie besproken met het complete team tijdens een studiedag. Op basis van de aanvullingen vanuit het team de missie en visie aangescherpt.

 

Wijzer in Opvang & Onderwijs, Vlaardingen 

Uitvoerend:

Diverse opdrachten gedaan voor deze stichting, zoals bijvoorbeeld het vertalen van een beleidsstuk naar een tekst voor ouders en daar een mooie brochure van laten maken. 

Stichting begeleidt bij de vergaande samenwerking met de kinderopvang. Nieuwe huisstijl vorm laten geven en onderdelen uit laten werken. 

Adviserend:

Met de communicatie adviseur van de concurrerende stichting een communicatieplan geschreven om het begrip Integraal Kindcentrum bij ouders bekender te maken. 

 

Montessori Waalsdorp, Den Haag

Deze school was een IKC geworden en had een nieuwe huisstijl en website laten ontwerpen.

Uitvoerend:

Deze school heb ik ondersteund bij de nieuwe huisstijlinvoering door teksten over te zetten naar de nieuwe huisstijl. 

Ik heb ook de teksten geschreven voor de nieuwe website, zodat deze live kon gaan. Dit was een snelle opdracht van 2 weken. 

 

SBO Kameleon, Vlaardingen

Uitvoerend:

Voor deze school heb ik websiteteksten geschreven en de site gevuld. Ik heb de nieuw verantwoordelijke docent ingewerkt in het CMS. Ook heb ik persberichten geschreven voor deze school. 

 

Nicolaasschool, Rotterdam

Uitvoerend:

Het schrijven en laten vormgeven van een folder, waarmee ouders worden gestimuleerd hun kinderen te begeleiden bij het leerproces thuis en te helpen bij het huiswerk.

 

Daltonschool De Klinker, Vlaardingen

Uitvoerend:

Voor deze school heb ik een folder geschreven en vorm laten geven, de site opnieuw ingedeeld met aansprekende teksten en diverse persberichten geschreven. Ook heb ik een PR-commissie begeleid, totdat deze goed liep. 

 

Christelijke Jenaplanschool ’t Kompas, Vlaardingen

De school had de wens om zich regionaal te positioneren. 

Adviserend en uitvoerend:

Schrijven van een communicatieplan en ontwikkelen van middelen, zoals een folder. 

 

Christelijke Basisschool Kethel, Schiedam 

Uitvoerend:

Voor deze school heb ik een beleidstekst vertaald naar een tekst voor ouders. Daarnaast heb ik een aantal persberichten geschreven en verspreid. 

 

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Rotterdam 

Adviserend en uitvoerend:

Voor deze deelgemeente was ik verantwoordelijk voor het in de markt zetten van een informatiepunt, waar inwoners informatie konden krijgen en hulp bij het invullen van formulieren. Ik heb dat gedaan door een opening te organiseren, daar voldoende persaandacht voor te genereren en samenwerkingspartners te betrekken. 

 

Stichting Teamalert, Utrecht 

Adviserend:

Schrijven van plannen rond diverse onderdelen van de communicatie. 

 

Werkervaring in loondienst 

2009 – 2010 

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk, Rotterdam 

Communicatieadviseur a.i. (opdracht van 7 maanden) 

 

Verantwoordelijkheden/taken: 

- Projectcommunicatie, bestaande uit (on)gevraagd advies aan managementteamleden en bestuur en het verzorgen van juiste in-

  en externe communicatie aan zeer diverse doelgroepen over uiteenlopende projecten.  

- Leiden van projectoverleg en desgewenst bespreken van eigen projecten tijdens bestuursvergadering met het college.  

- Begeleiden pitch en selectie van het bureau, het opstellen van de briefing en begeleiding bureau tijdens het ontwikkelen van

  middelen voor de kick-off van het Jeugdnetwerk.  

- Verantwoordelijk voor het schrijven van content voor de website en het maken van een communicatieplannen voor projecten of

  pakket van eisen (in geval van bureauselectie).  

- Maken van persberichten en woordvoering naar de pers voor eigen projecten.  

- Verantwoordelijk voor de aansturing van bureaus, fotografen en vormgevers. 

2008 – 2009 

Steinmetz | de Compaan, Rijswijk 

Communicatiemedewerker a.i. (opdracht van 7 maanden)  

 

Verantwoordelijkheden/taken: 

- Projectcommunicatie, bestaande uit het ontwikkelen van de corporate en diverse andere folders, het leveren van content voor

   intranet en interviewen van mindervalide cliënten voor interne communicatiemiddelen.  

- Het organiseren en begeleiden van een aantal officiële openingen van nieuwbouwlocaties.

- Schrijven van communicatieplannen en advisering hierover aan collega’s en managementleden.  

- Zelfstandige aansturing van vormgevers, drukkers en fotografen. 

 

2007 - 2008 

Zorg Compas, Rotterdam  

Communicatieadviseur 

 

Verantwoordelijkheden/taken: 

- Het opzetten, stroomlijnen en beter organiseren van externe en interne communicatie.  

- Intern tijdig en transparant communiceren over het fusietraject middels wekelijkse nieuwsbrieven en (door mij georganiseerde)

  periodieke bijeenkomsten voor het personeel.  

- Het schrijven van communicatieplannen. 

- Het plannen, uitvoeren en bewaken van het communicatiebeleid. 

- Het opbouwen en onderhouden van perscontacten.  

- Adviseren van managers over communicatieaspecten.  

- Projectcommunicatie voor onder andere evenementen en openingen en het jaarmagazine. 

- Zelfstandige aansturing van bureaus, vormgevers, drukkers en fotografen. 

 

2002 – 2006 

Stichting Kinderopvang Spijkenisse 

Staffunctionaris Communicatie 

 

Verantwoordelijkheden/taken: 

- Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het interne en externe communicatie-beleid en ontwikkelen van de huisstijl. 

- Adviseren en ondersteunen op communicatiegebied van directie en locatiemanagers.  

- In MT-overleg toelichten van communicatiebeleid en –plannen voor bepaalde projecten of evenementen.  

- Eindredactie voor interne en externe uitgaven.

- Organiseren van beleidsbijeenkomsten voor personeel.  

- Schrijven van teksten voor onder andere brochures en jaarverslagen en het via een CMS-systeem onderhouden van content van

  de website.  

- Opzetten van persbeleid, onderhouden van perscontacten en woordvoerder.  

- Projectcommunicatie voor onder andere evenementen en openingen.  

- Zelfstandige aansturing van bureaus, vormgevers, drukkers en fotografen. 

2001 - 2002 

Lammersen Mol en Partners, Vlaardingen 

Account Manager 

 

Verantwoordelijkheden/taken: 

- Het onderhouden van contacten met klanten, het adviseren aan klanten over communicatie-aspecten en de presentatie

  van concept en gereed product.  

- Coördinatie van opdrachten, begeleiden en bewaking van het productieproces en opstellen van de kostenbegrotingen en de

  doorbelasting.  

- Onderhouden van contacten met externe toeleveranciers over offertes en productieproces. 

 

1995 - 2001 

Fortis Bank N.V., Schiedam 

Communicatiemedewerker 

 

Verantwoordelijkheden/taken: 

- Organiseren van lokale evenementen voor diverse doelgroepen (beleggers, kinderen, volwassenen).  

- Trekken van projectgroepen.

- Bewaken van huisstijl.

- Bedenken en uitvoeren van lokale campagnes om de verkoop te bevorderen.

- Content voor internet vervaardigen, schrijven van persberichten, folders en externe nieuwsbrieven. 

- Redigeren van het interne blad.  

- Beoordelen van sponsoraanvragen en onderhouden van sponsorrelaties.  

 

Talen

Nederlands mondeling: uitstekend schriftelijk: uitstekend

Engels mondeling: goed schriftelijk: goed

Frans mondeling: redelijk/goed schriftelijk: redelijk

 

Overige vaardigheden

- Zeer ervaren in werken met Word/Excel/Powerpoint en Mailchimp.

- Zeer ervaren met CMS-systemen als Wordpress.

- Zeer veel ervaring met de inzet van sociale media: o.a. Facebook, LinkedIn en Twitter.