fbpx
Welke winst voor de school met ouderbetrokkenheid
8 februari 2022
Hoe laat jij de ouders weer toe in school?
17 februari 2022

Hoe vergroot je de ouderbetrokkenheid?

Ouderbetrokkenheid is de driehoek tussen leerkracht, ouders en kind. Er worden afspraken gemaakt over begeleiding en stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Maar hoe pak je het goed aan, zodat je de ouders ook echt bij het onderwijs aan hun kind betrekt?

  1. Begin met een startgesprek in de eerste weken van het schooljaar. Je maakt hierin kennis met elkaar en bespreekt wat het kind nodig heeft om goed te ontwikkelen. Wat doe jij en wat doen de ouders? Hebben de ouders behoefte aan extra contact? Zo ja, is dat dan persoonlijk contact, telefonisch of via de App? Denk eraan dat het niet gaat om veel afspraken, maar juist over kwalitatief goede afspraken.
  2. Plan eventuele afspraken in de agenda in. De ouder doet hetzelfde, zodat jullie elkaar zeker kunnen bereiken of spreken. Neem elkaar daarin serieus en zie elkaar als partner.
  3. Nodig ouders uit voor vieringen en presentaties van hun kind. Hou hierbij rekening met de agenda van de ouders, dus plan een viering aan het einde van de dag voordat de school uit gaat. Dan heb je de meeste kans dat ouders al op school zijn om hun kind op te halen.
  4. Wees flexibel met het inzetten van hulpmiddelen om ouders te bereiken en hou rekening met hun agenda.
Foto Charles Deluvio

Rollen van ouders

Wanneer ouders zich betrokken voelen bij de school en zich dus ook erkend voelen in hun rol als opvoeder/ervaringsdeskundige, dan zetten ze zich in voor het helpen van hun kind en het helpen van de school. Voor leerkrachten is dat positief, omdat dingen makkelijk gevraagd kunnen worden en dan ook geregeld zijn.

Ouders hebben in de samenwerking met school 3 rollen.

  • De eerste is die van coach, omdat de ouders hun kind stimuleren om zich positief op te stellen in de klas, het kind bijsturen in gedrag, het kind stimuleren en helpen bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een speekbeurt of het maken van huiswerk.
  • De rol van supporter is ook prettig voor de leerkracht, omdat de ouder het eigen kind, de groep, de leerkracht en de school aanmoedigt. Bijvoorbeeld door leuke en opbouwende opmerkingen naar de leerkracht, belangstellend te zijn naar een klasgenoot of een helpend praatje met een andere ouder.
  • De ouder als pleitbezorger is soms lastiger voor de school en de leerkracht. In deze rol komt de ouder op voor het kind, gaat niet zomaar mee met de adviezen van de leerkracht en onderzoekt of het kind wel recht wordt gedaan. Je weet misschien uit eigen ervaring wel, dat deze gesprekken dan dus pittiger zijn. De ouder staat voor zijn of haar kind en blijft onvoorwaardelijk in zijn zoon of dochter geloven, soms ook tegen beter weten in. De uitdaging voor de leerkracht is om begrip te hebben voor deze ouder en te begrijpen dat de ouders niet anders kunnen vanuit de liefde naar hun kind. Als je als leerkracht begrip hebt, dan kun je in gesprek blijven met elkaar. Dan kun je ouders ook beter begeleiden en kom je er samen sterker uit.

Delen > graag!

Ken jij iemand binnen je netwerk die iets heeft aan deze informatie, dan kun je hem/haar attenderen op deze website. Natuurlijk kun je ook deze blog doorsturen.
Wil je zelf meer van mijn blogs lezen, dan kun je je abonneren op mijn lijst. Je vindt hem hier: https://bit.ly/3dcKkWu.
Je ontvangt iedere week een nieuwe blog in je mailbox. Wees welkom!