Privacystatement

Ik neem uw privacy zeer serieus en ga zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe ik omga met de gegevens van bezoekers van deze website, gegevens van opdrachtgevers en gegevens van samenwerkingspartners.

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens (bijvoorbeeld aanmeldingen voor de nieuwsbrief) kunnen gebruikt worden om bezoekers van mijn website, opdrachtgevers en samenwerkingspartners te benaderen voor:

 • Het informeren over nieuwe activiteiten en diensten van Jozet.
 • Marktonderzoek ten behoeve van betere afstemming op de doelgroepen, die Jozet helpt.
 • Het toezenden van een tweewekelijkse nieuwsbrief met tips over het verbeteren van de communicatie van de school.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig en opsla

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Jozet neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jozet maakt binnenkort gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
De facturen van Jozet worden verstuurd vanuit een beveiligd systeem, InformerOnline. In dit systeem worden ook persoonsgegevens beheerd, zodat ik u een factuur kan toezenden. Met InformerOnline heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te garanderen dat zij op een goede manier met uw gegevens omgaan.

Als u ondanks deze maatregelen de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via jozet@jozet.nl

Gegevens wijzigen

In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uw voorkeuren kunt aanpassen en/of uzelf kunt afmelden voor de e-mail communicatie vanuit Jozet. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. U kunt hiervoor contact met mij opnemen.

Contact

Jozet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid?
U kunt contact opnemen met mij via:
Jozet
Surinamesingel 14
3131 XM Vlaardingen
Tel. 06-3838 5749
jozet@jozet.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Jozet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief.
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om u te raadplegen over mijn dienstverlening of producten.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na het versturen van het formulier op mijn website voor de inschrijving op mijn nieuwsbrief, wordt het e-mailadres opgeslagen in de beveiligde database van MailChimp, onder het account van Jozet, met als doel om u als lid van de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van informatie en activiteiten van Jozet. Het is altijd mogelijk om u voor de nieuwsbrief af te melden, bijvoorbeeld door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten om afspraken te maken over de omgang met mijn data. Raadpleeg ook het privacybeleid van MailChimp, wanneer u wilt weten hoe MailChimp omgaat met (persoons)gegevens.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Wanneer u heeft aangegeven ingeschreven te willen worden voor mijn nieuwsbrief, bewaar ik
  uw gegevens totdat u aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen door zich uit te
  schrijven.
 • Persoonsgegevens die u heeft verstrekt voor deelname aan een workshop, 3 maanden-, 6
  maanden-traject of traject op maat uit mijn aanbod worden na afronding hiervan na maximaal
  5 jaar verwijderd.

Bij welke projecten verzamelen, verwerken en bewaar ik uw gegevens

Jozet verzamelt, verwerkt en bewaart gegevens bij de volgende projecten, evenementen en activiteiten:
• Nieuwsbrief
• Deelname aan een workshop
• Deelname aan een 3 maanden traject
• Deelname aan een 6 maanden traject
• Deelname aan een traject-op-maat

Cookies, of vergelijkbare technieken

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Ook sociale netwerkdiensten zoals Facebook en Twitter kunnen cookies plaatsen via de website van Jozet. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de websites van Jozet kunnen worden aangeboden om content te promoten ('vind ik leuk') of te delen ('tweet').
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Jozet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ik verwijs u naar het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google geen toestemming gegeven om de via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jozet. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beheer in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jozet@jozet.nl.
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigen van dit privacybeleid

Het kan zijn dat Jozet in de toekomst besluit tot aanpassing van dit Privacy en cookie statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal Jozet gebruikers hierover op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde Privacy en cookie statement. Gebruikers wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken op wijzigingen. Dat kan eenvoudig door na te gaan of de onderstaande referentie is aangepast sinds het vorige gebruik van de dienstverlening. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy- en cookiestatement kan altijd op mijn website geraadpleegd worden. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.