fbpx
bewerkt DSC_0080 aangepast

Perfecte ondersteuning

Vraag

Ik heb een tweede praktijk voor mondhygiëne, Mondzorg Rijnmond, geopend in Nesselande. Ik wil ervoor zorgen dat de bewoners in Nesselande en omliggende wijken en plaatsen mijn praktijk kennen en mij vragen hen te helpen bij problemen met hun gebit en tandvlees. 

 

Antwoord Jozet

'Jozet is als eerste samen met mij gaan zoeken naar de sterke punten binnen Mondzorg Rijnmond. Dat bleken mijn vele specialismen te zijn. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van angstige mensen, kinderen, zwangere vrouwen en mensen met chronische ziekten. Er zijn niet veel mondhygiënisten in Rotterdam, die deze specialismen allemaal in huis hebben. Ze is met die kennis aan de slag gegaan voor mijn folder. Mijn folder is sterk en bondig geschreven en aansprekend en opvallend vormgegeven. Precies zoals ik wilde!'

 

Resultaat

'Ik laat de folder huis-aan-huis bezorgen in de wijk zelf en de omliggende wijken. Voorlopig heb ik al aardig wat nieuwe klanten mogen verwelkomen, dus het is zeker een succes.  Ze heeft me aangemoedigd om ook weer actief te worden op Facebook en zelfs blogs te gaan schrijven over mijn specialismen, dus daar ga ik mee aan de slag.'

Jozet is de perfecte ondersteuning voor een kleine ondernemer. Ze zorgt dat het project loopt en houdt zich aan de gemaakte afspraken. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies, ze stimuleert je om een volgende stap te nemen en checkt ook of dat gebeurt.

 

Prescilla Redan - Mondzorg Rijnmond

 

20180711_095529 foto Bob Ravelli bij referentie

Duidelijke en heldere manier van werken

Vraag

CBS de Poort zit aan de verkeerde kant van de hoofdstraat in het dorp, in een wijk waar (bijna) geen jonge kinderen meer wonen. Bovendien ligt de school wat verscholen in het centrum van Bleiswijk, waardoor ouders de school niet zo goed weten te vinden. ‘Dat moet veranderen; ouders moeten weten dat onze school er is en de school beter weten te vinden.’

Antwoord Jozet

‘Jozet heeft ons geholpen meer zichtbaar te worden. Ze heeft een communicatieplan opgesteld, waarin onze sterke en onderscheidende punten staan. Dit was het uitgangspunt voor een flyer en een mini schoolgids voor onze school. Daarbij heeft ze ook goed geluisterd naar onze wensen en mogelijkheden.

Ze heeft een rustige, prettige manier van werken. Daarbij is ze duidelijk en helder. Ze luistert, geeft suggesties maar dringt niet op. Voelt aan wat de wensen zijn en weet die te vertalen naar een mooi resultaat. Ze komt afspraken goed en op tijd na.’

Resultaat

‘Doordat we de beschikking hadden over een aansprekende flyer en de mini schoolgids hebben we deze actief verspreid, waardoor ouders de weg naar onze school beter konden vinden. Dat heeft ervoor gezorgd dat we 8 nieuwe leerlingen konden verwelkomen op onze school. Een mooi resultaat!

Het is daarnaast ook prettig werken met Jozet. Ze werkt met een logboek, houdt zo overzichtelijk voor de opdrachtgever waar ze wanneer aan gewerkt heeft. ‘

Bob Ravelli – directeur CBS de Poort

Professionele begeleiding bij ontwikkeling van onze nieuwe huisstijl 

Vraag

'Onze locaties werden in het najaar van 2015 samen met de opvang een IKC. Dat zorgde ervoor dat we onze naam (en dus de huisstijl) en communicatiemiddelen moesten vervangen. We waren immers meer dan alleen de school. Bovendien moest er veel gecommuniceerd worden om ouders actief mee te nemen in het traject.

Antwoord Jozet

Jozet heeft IKC Startpunt en IKC Panta rhei nauwkeurig ontleed en de sterke punten naar voren gehaald. Vervolgens is ze als eerste aan de slag gegaan met onze nieuwe huisstijl. Onze sterke punten heeft ze vervolgens in uitnodigende communicatiemiddelen vertaald, zoals nieuwe flyers, schoolgidsen, kalenders en beide websites.

De ontwikkeling hiervan heeft zij op een goede manier begeleid. Ze vormde de spin in het web naar fotograaf, vormgever, drukker en websitebouwer. Ze zorgde ervoor dat wij op tijd de proeven ontvingen en ook reageerden, zodat het hele project soepel verliep. Daardoor hadden wij de snel de beschikking over middelen, waarmee wij de ouders op de hoogte konden stellen.

Jozet is een professionele en vriendelijke persoon, die verstandige adviezen geeft. Haar werkwijze is transparant en prettig. Ze houdt zich aan gemaakte afspraken en levert kwaliteit!'

Mark Terwiel – Adjunct directeur IKC Startpunt

Gedreven communicatieprofessional

Vraag

‘Hoe kan ik mijn school simpel en efficiënt promoten? 
Jozet kwam kennis maken en tijdens het gesprek was ze al spontaan met me aan het meedenken en tips aan het geven. Ik heb haar dan ook leren kennen als een gedreven communicatieprofessional. '

Antwoord Jozet

‘Door flink door te vragen, heeft ze de sterke punten van de school naar boven gehaald. Wij vinden bijvoorbeeld ons dyslexieprogramma heel normaal en communiceren hier niet echt over. Maar ouders vinden dit juist heel belangrijk! Hiermee overtuig ik ouders om voor mijn school te kiezen en dit vermelden we vanaf nu altijd in het persbericht, zodat de sterke punten ook in de krant komen te staan en door mijn doelgroep gelezen wordt.

Ze heeft voor de school een persbericht geschreven voor een Fancy Fair, die wij tijdens de kinderboekenweek organiseerden op school. De opbrengst was in zijn geheel bestemd voor de schoolbibliotheek. Daarnaast heb ik haar gevraagd om een jaarverslag, dat ik voor de inspectie had geschreven om te buigen in een jaarverslag voor ouders. Zij is zelf ouder en kan zich goed in de doelgroep inleven, dat scheelt heel veel tijd en uitleg. Daardoor was het herschrijven van het jaarverslag ook een kortdurend project.’

Resultaat

‘Het persbericht over de Fancy Fair was succesvol; naast plaatsing van het persbericht in de krant heb ik met de lokale televisiezender Look TV een interview gehad. En het jaarverslag voor ouders ziet er goed uit en trekt veel ouders naar onze website toe.'

Bea Olivier - CBS Kethel

DSC_2660 - foto Mariette Zeillemaker

Eén locatie van onze school moet bekender worden

Vraag

De directie van CBS Prins Johan Friso had de volgende vraag voor Jozet. Kun jij 1 locatie van onze school bekender maken onder ouders van Berkel en Rodenrijs zonder dat ook de andere 2 gaan groeien?

Deze school heeft een locatie, die nogal verstopt ligt in een wijk aan een parkeerplaats. Bovendien ligt er een grote school aan een doorgaande weg vlakbij. Daardoor kiezen ouders eerder voor de zichtbare en grotere school in hun wijk, terwijl er ook nog een kleiner en persoonlijker verborgen juweeltje in de wijk gevestigd is.

Antwoord Jozet

‘Jozet is als eerste de onderscheidende punten in een gesprek gaan achterhalen, zowel voor onze hele school, als ook per locatie. Daar kwamen interessante punten uit, die verwerkt zijn in een communicatieplan.
Met dit plan in het achterhoofd is Jozet aan de slag gegaan met de middelen. Zij heeft voor onze school een aansprekend informatieboekje gemaakt. Daarnaast zijn er een mini schoolgids en poster gemaakt en is de tekst voor onze website compleet herschreven. Ze heeft vervolgens alle teksten geplaatst, zodat wij er weinig omkijken naar hadden. Ook de schoolgids voor leerjaar 2018-2019 heeft zij geredigeerd en laten vormgeven in de nieuwe huisstijl, zodat het één geheel vormt.

In alle uitingen krijgen alle drie de locaties evenveel aandacht. Van iedere locatie worden de voordelen voor de ouders benoemd en wordt de sfeer treffend beschreven. De foto’s vormen hier een mooie aanvulling op, zodat ouders een goede keuze kunnen maken uit onze locaties. O ja, Jozet heeft ook nog een reverse graffiti campagne ingezet. Met een mal is de stoep schoongespoten en zo is er een ‘route’ naar onze locatie aan de Orionstraat uitgezet.’

Resultaat

‘Onze school heeft nu de beschikking over mooi vormgegeven middelen, waarmee we met trots naar buiten kunnen treden. Alle middelen geven ons verhaal duidelijk weer. Iedere locatie heeft daarin een duidelijke eigen plek. We krijgen hier regelmatig positieve reacties op, die zeker een aanzuigende werking hebben op onze doelgroep. Jozet zal in het schooljaar 2018-2019 een aantal persberichten voor onze school schrijven en plaatsen in de lokale media. Daardoor worden we nog zichtbaarder.’

Mariette Zeillemaker  - Adjunct directeur CBS Prins Johan Friso

Foto Jasper Oomen

Spoedklus met websites JOGG en ViB

Mijn vraag aan Jozet was de volgende:

Kun jij binnen zeer korte tijd de teksten van de nieuwe websites voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Vlaardingen en Vlaardingen in Beweging (ViB) voor mij deels schrijven en redigeren?

Jozet is hands-on. Ze is direct gestart met redigeren van de teksten. Van 10 verschillende verhalen en schrijfstijlen één helder verhaal maken. Begin er maar eens aan. Na akkoord heeft ze ook alle teksten en bijbehorende foto’s via het CMS op de websites geplaatst. Project per website binnen 2 weken naar tevredenheid afgerond.

Jasper Oomen, 

Adviseur Marketing/communicatie ViB en JOGG-regisseur Vlaardingen

Jozet is een zeer prettige en betrokken persoon

Vraag

‘Vlaardingse Dagschool Erasmus heeft meer naamsbekendheid nodig. De school moet vaker in de krant komen met allerlei evenementen of activiteiten, zodat ook jonge ouders de school weten te vinden.’

Antwoord Jozet

‘Ik heb van 2011 tot 2017 nauw samengewerkt met Jozet als PR-commissielid voor de school. Jozet schrijft voor onze school de persberichten en onderhoudt contacten met journalisten. Ze schrijft, zo nodig, ook teksten voor de weekbrief of voor brieven aan de ouders van onze school. Ze bedenkt samen met de andere PR-commissieleden allerlei activiteiten en evenementen, die op school worden georganiseerd. Hierbij fungeert ze als trekker en organisator. Ook is ze actief bezig met fondsenwerving voor de school en zorgt ze dat de school er zo goed mogelijk uitziet. Ze stelt zich in haar werkzaamheden natuurlijk professioneel op. Dit betekent: nauwkeurig, volgens planning, belofte = belofte, pro-actief, direct reagerend op onverwachte situaties en met verantwoordelijkheidsgevoel. Daarbij weet ze goed te bepalen tot waar haar verantwoordelijkheden reiken.’

Resultaat

'Het plaatsen van de persberichten zorgt ervoor dat Vlaardingse Dagschool Erasmus inmiddels maandelijks met een positief artikel in de lokale geprinte en online media staat. De school communiceert duidelijker naar nieuwe en eigen ouders en betrekt de eigen ouders (nog meer) bij de school. Bovendien wordt de naamsbekendheid van school groter, waardoor nieuwe ouders onze school beter weten te vinden.'

Ed Simonis - directeur Vlaardingse Dagschool Erasmus

Van beleidsplan tot bioscoopreclame... geen probleem voor Jozet

Vraag

Stichting Wijzer vroeg Jozet om het beleidsplan 2012-2015 te herschrijven naar een leesbare tekst voor ouders en toekomstige ouders. Daarbij hoort ook het verzorgen van fotografie, vormgeving en drukwerk.

Antwoord Jozet

‘Jozet heeft de tekst voor het beleidsplan geredigeerd, fotografie, vormgeving en het drukwerk verzorgd. Dit heeft ze heel goed aangepakt, waardoor het product nu een mooie, handzame en overzichtelijke brochure is geworden.

Bovendien heeft ze in september 2012 de overhandiging van de allereerste exemplaren aan betrokken gemeenteambtenaren en samenwerkingspartners georganiseerd. Ook de pers is hiervoor uitgebreid benaderd. Tijdens de avond heeft ze de rol van gastvrouw en gespreksleider op zich genomen. Via een kort en interactief interview werd het een dynamisch geheel. Inmiddels heeft ze voor onze Stichting ook al een bioscoopreclame laten maken. Ook dit is een mooi product, dat past bij de uitstraling van de eerder gemaakte brochure.’

Resultaat

‘We hebben als bestuurders het beleid toegelicht tijdens een rondgang langs de scholen, die onder onze Stichting vallen. De brochure is goed ontvangen door de leerkrachten. Ze vinden hem overzichtelijk, kort en prettig lezen. Ook de ouders geven als reactie dat de brochure prettig leest en vooral begrijpelijk is.’

Pieter Roelofs – bestuurslid Stichting Wijzer

Verfrissende blik en verrassende invulling

Vraag

Teamalert was in 2011 bezig om haar communicatiestrategie opnieuw in te richten. Jozet werd gevraagd om hier onderdelen voor te schrijven.

Antwoord Jozet

‘Ik heb met Jozet samengewerkt aan onze communicatiestrategie. Ze pakte dit snel en professioneel op. Ze verdiepte zich in onze organisatie en las zich goed in de gevraagde strategie-onderdelen in. Het gevraagde leverde ze tijdig en compleet aan. Ze heeft een verfrissende en verrassende blik op onze communicatiestrategie geworpen en is zeker niet bang om hierover haar mening te geven.

Kortom: ze is een zeer professionele, betrokken en enthousiaste vrouw om mee samen te werken!’

Felix van Hoften – Marketing-/salesmanager Stichting TeamAlert

Dank je voor je professionele samenwerking, betrokkenheid, enthousiasme en je verfrissende blik op onze communicatiestrategie. We kunnen weer jaren vooruit!

Marlies den Ouden – Directeur Stichting TeamAlert