fbpx
Zorg dat de website online voor jou werft!
17 maart 2022
Welk beeld van de school wil je neerzetten?
20 april 2022

Het keuzeproces van ouders van jonge kinderen

Ouders doorlopen bij de keuze van de basisschool voor hun eerste kind een heel traject. Als directeur van een school is het voor de communicatiemiddelen inzet heel handig om je bewust te zijn van die dingen waar ouders op letten én dat geldt ook voor de rol, die de verschillende communicatiemiddelen in dit keuzeproces hebben. In deze blog behandel ik de belangrijkste aspecten.

Allereerst kijken ze naar het (basis)onderwijs in de woonplaats of wijk: waar zitten scholen? En wat zijn dat voor scholen (bijv. geloofsovertuiging of openbaar)? Ook belangrijk bij de keuze van de ouders is de samenstelling van de leerlingpopulatie, het soort onderwijs (regulier, vrij onderwijs, Dalton, Jenaplan of Montessori) en de kwaliteit van het onderwijs op je school, dat gegeven wordt. Maar onderschat ook zeker niet het belang van de sfeer, die op je school heerst. Wanneer er een sfeer hangt, die niet bij de ouders past zal de keuze niet op de school vallen.

Aspecten, die meewegen voor de schoolkeuze:

 • Goede sfeer en uitstraling.
 • Hoe denken de ouders van leerlingen op school over de school?
 • Schoon en goed onderhouden schoolgebouw.
 • Schooltijden (continurooster of juist niet).
 • Voor-, tussen- en naschoolse opvang.
 • Schoolgrootte en groepsgrootte.
 • Kwaliteit van het onderwijs.
 • Uitstroomcijfers.
 • Goede aansluiting met voortgezet onderwijs.
 • Veel of weinig parttimers voor de klas.
 • Schoolroute van huis naar school en terug.
 • Aandacht voor cultuur en natuur.
 • Aandacht voor leer- en gedragsproblemen.
 • Sociale normen en waarden (waaronder pestprotocol).
 • Inzet van moderne middelen als computer en tablet.
 • Hoogte van ouderbijdrage.
 • Wat wordt er van de ouders verwacht?
 • Heeft of krijgt de school te maken met krimp?

Hoe verloopt de zoektocht naar de juiste school?

Ouders van jonge kinderen weten vaak nog (bijna) niets van het onderwijs, zeker niet als ze net starten met hun zoektocht.

Ze starten hun zoektocht daarom vaak online (sociale media en op de site) en ‘googlen’ op basisonderwijs in de plaats of wijk. Dan komt jouw website ook naar boven toe. Bekijk kritisch hoe je website overkomt en let op het volgende:

 • Vertelt de site het juiste verhaal (de missie en visie) van de school en wordt dit hier sterk overgebracht?
 • Is helder waar de school sterk in is?
 • Is alle tekst begrijpelijk voor leken of worden er vaktermen in gebruikt?
 • Komt de sfeer van je school duidelijk over?
 • Zijn die zaken, die ouders van jonge kinderen willen weten, makkelijk te vinden?
 • En de belangrijkste: spreekt de site ouders zo aan dat ze een afspraak maken voor een rondleiding?

Wat voor berichten staan er op de sociale mediakanalen van de school? Vertellen deze kanalen ook het verhaal van de school? Geven ze een goed beeld van dagelijkse gang en de sfeer op school? Wordt het hier mensen ook gemakkelijk gemaakt om in contact te komen en een afspraak voor een rondleiding te maken?

Foto door Alexander Dummer

Andere aspecten met veel invloed

Kennen ze een ouder met kinderen op school (of reeds van school af), dan zullen ze die ouder zeker benaderen. Het is belangrijk dat de ouders van je (oud-)leerlingen enthousiast praten over de school en ook het verhaal van de school overbrengen. Om dat te realiseren, is het van belang om de leerlingen en ouders actief mee te nemen in het verhaal van de school door dit altijd heel helder over te brengen en voor te leven. Daarnaast is het belangrijk om klachten altijd serieus te nemen en vlot op te lossen. Dus vraag je eerlijk af: zijn de ouders van mijn leerlingen tevreden over de school en de gang van zaken? Als het antwoord niet volmondig ja is, dan heb je hier nog wat te winnen.

De staat van het schoolplein en gebouw zijn belangrijk. Loop eens over het schoolplein en ga naar binnen. Kijk onderwijl bewust en kritisch rond: is het opgeruimd en schoon? Wat zie ik en wat ruik ik? Is alles heel? Is het veilig (heel belangrijk voor ouders met jonge kinderen!)? Is het schoolplein schoon, heel en veilig? Zijn klimtoestellen in orde en kunnen de hekken dicht?

De sfeer en pedagogische vaardigheid van de leerkracht zijn allebei van groot belang. Loop rustig door de school en ervaar de sfeer onder de teamleden en de leerlingen bij het binnenkomen of naar buiten gaan. Spelen de kinderen tijdens de pauze rustig met elkaar of wordt er gekibbeld of ruzie gemaakt? Hoe gaat het in de rij lopen buiten en hoe gedragen de leerkrachten zich buiten de school in de omgang met hun leerlingen? Want ook het gedrag van de leerkrachten buiten op het schoolplein en onderweg naar de gymles of bibliotheek met de leerlingen, bepaalt in grote mate hoe er naar je school wordt gekeken.

De leermiddelen moeten (vrij) actueel zijn. Bekijk de boeken, lesmaterialen en de computers eens kritisch. Zien ze er nog (redelijk) goed uit? Zijn ze op te knappen of te verbeteren? Zijn de methodes actueel of juist hopeloos verouderd (bijv. geschiedenis of topografie). Werken de kinderen op ipads of tablets?

Al deze zaken hebben invloed op hoe de school bekend komt te staan. Sommigen zijn vrij makkelijk aan te pakken, bijvoorbeeld door eens goed op te ruimen of schoon te maken. Andere zaken kosten meer moeite, maar kunnen wel worden aangepast. Want alles moet voortkomen uit de missie en visie van de school. Dat is de meetlat waarlangs je alles legt. Dan past het bij de school en staat het verhaal van de school als een huis.    

Even met je meekijken

Spreekt mijn aanpak en manier van werken je aan? Wil jij dat ik een keer met jou meekijk naar de communicatiemiddelen en/of je communicatie? Ik kom graag vrijblijvend langs, dus stuur me een bericht via jozet@jozet.nl.

Delen > graag!

Ken jij iemand binnen je netwerk die iets heeft aan deze informatie, dan kun je hem/haar attenderen op deze website. Natuurlijk kun je ook deze blog doorsturen.


Wil je meer van mijn blogs lezen, dan kun je je abonneren op mijn lijst. Je vindt hem hier: https://bit.ly/3dcKkWu.
Je ontvangt iedere week een nieuwe blog in je mailbox. Wees welkom!