fbpx
Jij laat je persbericht toch niet inkorten?
2 december 2020
Je ouders zijn je ambassadeur en ‘verkopen’ je school
8 januari 2021

Hoe kiezen ouders de school voor hun kind(eren)?

Ouders doorlopen bij de keuze van de basisschool voor hun eerste kind een heel traject. Ze oriënteren zich via de website, maar ook bij ouders van je school. Als schooldirecteur is het heel handig om je goed bewust te zijn van de dingen waar ouders van jonge kinderen op letten. In deze blog behandel ik de belangrijkste aspecten, die ouders in hun overweging meenemen.

Allereerst zoeken ze op het internet naar de scholen in de woonplaats of wijk: waar zitten scholen? Wat zijn dat voor scholen (bijv. christelijk, katholiek of openbaar)? Wat voor onderwijs (regulier, vrij onderwijs, Dalton, Jenaplan of Montessori) wordt er gegeven? Wat doet de school aan pestgedrag, hoe ondersteunen ze leerlingen, die voor- of juist achterlopen en op welk niveau stromen de kinderen uit?

Maar onderschat ook zeker niet het belang van de sfeer, die op je school heerst. Onlangs kwam de sfeer samen met de kwaliteit van onderwijs naar voren als belangrijkste aspecten voor de keuze. Je website is bij uitstek geschikt om de sfeer binnen je school te laten zien. Dat doe je met je teksten én met je foto’s.

Andere aspecten, die meewegen voor de schoolkeuze:

 • Goede sfeer en uitstraling.
 • Kwaliteit van onderwijs.
 • Veel of weinig parttimers voor de klas.
 • Hoe denken de ouders met kinderen op die school over de school?
 • Zitten de kinderen uit de buurt ook op die school?
 • Schoon en goed onderhouden schoolgebouw.
 • Schooltijden (continurooster of juist niet).
 • Voor-, tussen- en naschoolse opvang.
 • Schoolgrootte en groepsgrootte.
 • Schoolroute van huis naar school en terug.
 • Aandacht voor techniek, cultuur, natuur en duurzaamheid.
 • Aandacht voor leer- en gedragsproblemen.
 • Sociale normen en waarden (waaronder pestprotocol).
 • Inzet van moderne middelen als computer en tablet.
 • Hoogte van ouderbijdrage.
 • Goede aansluiting met voortgezet onderwijs.
 • Wat wordt er van de ouders verwacht?
 • Heeft of krijgt de school te maken met krimp?

Bekijk alles kritisch met andere ogen

Als je ergens dagelijks bent, vallen bepaalde dingen niet meer op. Daarom is het belangrijk om regelmatig de school on- en offline te bekijken met de ogen van ouders met jonge kinderen en hierbij op een paar punten extra aandacht te besteden.

 1. Jonge ouders starten hun zoektocht vaak online (sociale media en op de site). Ga dus na hoe je website overkomt. Geeft het een goed beeld van de school? Is de site geactualiseerd? Is alle tekst begrijpelijk voor leken of worden er termen of afkortingen in gebruikt? Is het duidelijk waar de school sterk in is? En de belangrijkste: trekt de site ouders aan om een afspraak te maken voor een rondleiding?
  Op welke manier laat je mensen kennismaken met de school via de social mediakanalen? Welke sfeer spreekt hieruit en krijgen ouders van jonge kinderen een goed beeld van je school? Maak je het mensen hier ook makkelijk om contact te leggen en een afspraak voor een rondleiding te maken?
 • Kennen ze een ouder met kinderen op school (of van een oud-leerling), dan zullen ze die ouder zeker benaderen. Het is belangrijk dat de ouders van je (oud-)leerlingen enthousiast praten over de school. Om dat te realiseren, is het van belang om klachten altijd serieus te nemen en vlot op te lossen. Dus vraag je eerlijk af: zijn de ouders van mijn leerlingen tevreden over de school en de gang van zaken? Als het antwoord niet volmondig ‘ja’ is, dan heb je hier nog wat te winnen.
 • De staat van het schoolplein en gebouw zijn belangrijk. Loop eens door je school en kijk onderwijl kritisch rond: is het opgeruimd en schoon? Wat zie ik en wat ruik ik? Is alles heel en veilig (heel belangrijk voor ouders met jonge kinderen!)? En doe hetzelfde met het schoolplein: is het schoolplein schoon, heel en veilig? Zijn klimtoestellen in orde en kunnen de hekken dicht?
 • De sfeer en pedagogische vaardigheid van de teamleden zijn beiden van groot belang. Loop rustig door de school en ervaar de sfeer onder de teamleden en de leerlingen bij het binnenkomen of naar buiten gaan of tijdens de lessen. Spelen de kinderen tijdens de pauze rustig met elkaar of wordt er gevochten of ruzie gemaakt? Hoe gaat het in de rij lopen buiten en hoe gedragen de leerkrachten zich buiten de school in de omgang met hun leerlingen? Want ook het gedrag van de leerkrachten buiten op het schoolplein en onderweg met de leerlingen, bepaalt in grote mate hoe er naar je school wordt gekeken.

Voornemen voor 2021

Hou alles wat je hebt gezien nu ook eens kritisch tegen je missie en visie. Komt dat overeen en brengen jullie de missie en visie zo tot leven?

Of zit er (nog) een behoorlijke ruimte tussen de missie en visie en de werkelijkheid? Hou er rekening mee dat mensen het feilloos aanvoelen als je de beloften van je website niet waar kunt maken. Ga er dus serieus mee aan de slag als er een verschil of ruimte zit tussen wat je belooft en wat je waar kunt maken.

Ik kan je samen met mijn teamleden hiermee helpen. Ik bekijk met je of de missie en visie overeenkomen met de dagelijkse gang van zaken en sfeer. En bespreek met je hoe je dit via een training meer in balans kunt krijgen, zodat ook jouw team de missie en visie uitdragen.

Voeg me gerust toe aan je netwerk en als je deze blog wilt delen met je netwerk, graag zelfs!