fbpx
Hoe efficiënt ga jij met je beschikbare tijd om?
13 januari 2022
Welke winst voor de school met ouderbetrokkenheid
8 februari 2022

Hou ouders betrokken bij het onderwijs

Door corona zijn ouders al bijna 2 jaar niet meer in de school geweest. Tijdens lockdowns, besmettingen of quarantaine zijn ouders directer dan ooit betrokken geweest bij het onderwijs aan hun kind(eren). Van hen werd verwacht dat zij hun kind(eren) hielpen en aanmoedigden met het huiswerk. En dat is nu precies ook de basis van ouderbetrokkenheid: het praten over school en de schooldag, de verwachtingen als ouder met de kind(eren) bespreken en het helpen bij huiswerk en bij de planning ervan.

Onrustige situatie

Nog altijd is de situatie hectisch. Regelmatig worden klassen naar huis gestuurd vanwege besmetting van de leerkracht of leerlingen. De regels hierover wijzigen ook iedere keer weer. Was het tot voor gisteren nog de hele klas naar huis als er 3 of meer besmettingen in de klas zijn, wijzigde dat pas weer in de regel dat kinderen naar school mogen als ze geen klachten hebben. Dat zorgt hopelijk voor iets meer rust in het werk voor jou als schooldirecteur, maar ook voor meer continuïteit voor het onderwijs. En daar profiteren de leerlingen, de ouders en de leerkracht van. Maar de tijd moet dat natuurlijk bewijzen!

In de tussentijd hebben ouders wel meer zicht gekregen op de nijpende situatie op de scholen. De meeste ouders hebben daar alle begrip voor, maar sommigen zijn ook zeer onredelijk en maken het nog moeilijker voor de schooldirecteur. Ik denk dat heel heldere communicatie het beste is in deze situatie, omdat misverstanden worden voorkomen en het gewoon helder is (voor dat moment) waar teamleden, ouders en hun kinderen aan toe zijn. En dat is heel belangrijk, zeker nu!

Foto door Christian Mukala

Hoe zorg je dat ouders steeds betrokken blijven?

Maar hoe hou je de ouderbetrokkenheid onder de ouders nu hoog, zodat ook tijdens de rest van het schooljaar de ouders betrokken blijven bij het onderwijs aan hun kind(eren)? Het is nu wel in de praktijk bewezen dat kinderen hebben geprofiteerd van de betrokkenheid en hulp van hun ouders. Want de kinderen, die weinig tot geen hulp of ondersteuning kregen van hun ouders blijken meer achter te lopen in de lesstof. De onderdelen hieronder zijn gebaseerd op de ouderbetrokkenheid, zoals Peter de Vries dat ook leert aan scholen.

Startgesprek

Begin volgend schooljaar start je met een startgesprek. Het grote voordeel van het startgesprek is dat alles duidelijk is besproken, de ouders en leerkracht/mentor elkaar hebben leren kennen en dus sneller kunnen afstemmen als er iets is.   

Benut dit startgesprek volledig door een goede voorbereiding. Vul als leerkracht/mentor een formulier in over de leerling en laat ouders hetzelfde doen. Dit formulier gaat over de leerling zelf (wat kan het kind, waar is hij/zij niet goed in, wat vind het kind leuk en wat niet, gezondheid, speciale dingen), verwachtingen van het komend schooljaar (wat heeft het kind nodig aan begeleiding, wanneer vraagt het kind om hulp en hoe kan het kind het beste geholpen worden), verwachtingen van de ouders (welke begeleiding kunnen de ouders het kind bieden) en verwachtingen van de leerkracht/mentor (welke begeleiding krijgt het kind op school, hoe stimuleert de leerkracht/mentor het kind tot een betere prestatie en groei). Aan de hand van deze onderwerpen heb je al een goed gesprek, waarin goede afspraken gemaakt kunnen worden. Leg de gemaakte afspraken ook goed vast, zodat je erop kunt teruggrijpen.

Communicatie

Betrokkenheid van ouders kan pas vormgegeven worden als de ouders ook duidelijk geïnformeerd zijn. Dat vraagt wat van de communicatie binnen de school. Deze moet heel duidelijk, open en eerlijk zijn. Maak het simpel voor ouders om met vragen of opmerkingen binnen te lopen. Dan zorg je er ook voor dat irritaties niet hoog op kunnen lopen. Geef het ook gewoon toe, dat je iets niet weet. Dat geeft niet, want je bent ook gewoon mens. Spreek wel af dat je op bepaalde zaken terugkomt en kom die afspraak na.

Wanneer ouders een uitgebreidere vraag hebben (of je voelt aan dat er meer onder de vraag zit), plan dan een gesprek in. Je kunt dan de tijd nemen om alles goed te bespreken en te behandelen. De kans is dan groot dat je in 1 keer alles hebt beantwoord, waardoor je per saldo tijd bespaart.

Meerdere contacten per jaar

Zorg ervoor dat je tijdens het schooljaar meer contacten (informeel of formeel) hebt met de ouders. Spreek dit ook direct tijdens het startgesprek af. Dan kun je het al inplannen en weet je wanneer er weer contact is. Dat geeft je de gelegenheid om te peilen hoe het gaat en of het kind thuis ook wordt begeleid met het huiswerk of met school. Het zorgt er ook voor dat je de relatie met de ouders levendig houdt en er dus beter contact ontstaat als het nodig is.

Als je op deze manier de contacten onderhoudt, dan blijven ouders meer betrokken bij de school en de opleiding van hun kind(eren). En een tweede voordeel: ouders, die zich meer betrokken voelen bij school spreken over het algemeen ook positiever over de school. Dan gaat je mond-tot-mond reclame ineens ook een stuk beter en dat kan gewoon nieuwe inschrijvingen van leerlingen opleveren!

Delen > graag!

Ken jij iemand binnen je netwerk die iets heeft aan deze informatie, dan kun je hem/haar attenderen op deze website. Natuurlijk kun je ook deze blog doorsturen.
Wil je zelf meer van mijn blogs lezen, dan kun je je abonneren op mijn lijst. Je vindt hem hier: https://bit.ly/3dcKkWu.
Je ontvangt iedere week een nieuwe blog in je mailbox. Wees welkom!